Štetje prometa

Zbiranje podatkov

Za potrebe prometnih študij in prometnih ureditev izvajamo terenska štetja prometa v časovnih intervalih in obdobjih, ki jih definira naročnik. Pri izboru časovnega obdobja je potrebno upoštevati vremenske razmere ter sezonska nihanja prometa. Praviloma izvajamo štetja v času, ko je ocenjeni dnevni promet na območju štetja prometa približno enak povprečnemu letnemu dnevnemu prometu. To lahko ocenimo na podlagi avtomatskih števcev, ki obstajajo v bližini, ali pa z ekspertno oceno.

Namen štetja je pridobivanje informacij o prometnih tokovih v križiščih in na prerezih cest.

Izvedba štetja obsega tako organizacijo kot fizično izvedbo štetja na terenu.

Po lokaciji ločimo štetja prometa:

Po časovnih intervalih ločimo

Pri štetju upoštevamo naslednjo strukturo prometa: