Prometne ureditve

Izdelujemo prometne ureditve na manjših, večjih in velikih zaključenih prostorskih območjih. Predloge prometnih režimov, prometne rešitve in ureditve pripravljamo z namenom optimalnega in varnega odvijanja prometa za vse udeležence v prometu.

Predloge ureditev obdelamo in prikažemo variantno, z ustrezno grafično predstavitvijo ter opisom prednosti in slabosti posameznih rešitev. Problematiko obravnavamo z vidika celovitega vpliva na odvijanje prometa v novih predlaganih pogojih.