Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest

Občine so bile z Zakonom o javnih cestah dolžne sprejeti »Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest« za potrebe upravljanja z občinsko cestno mrežo. Z dograjevanjem cestnega omrežja, urbanističnim razvojem in spreminjanjem povezovalnih funkcij občinskih cest se pojavljajo potrebe po spremembah in dopolnitvah odlokov. Predloge sprememb in dopolnitev izdelujemo po predpisanih kriterijih, ki so opredeljeni v »Uredbi o merilih za kategorizacijo«, ter dodatnih kriterijih, ki jih dogovorimo z naročnikom.

Priprava predloga sprememb in dopolnitev občinskega odloka o kategorizaciji občinskih cest obsega: