Kartografski katalogi cest

Izdelujemo tiskane kataloge kart cestnega omrežja v občini po listih (TTN5, TK25, DOF5 ali DOF1), ki so namenjeni upravljalcem občinske cestne infrastrukture in ostalim uporabnikom na občini. Katalogi predstavljajo urejen grafični prikaz javnih cest v občini v tiskani obliki in standardnem formatu, ki kljub uporabi digitalnih podatkov še vedno predstavljajo nepogrešljivo sredstvo pri komunikaciji in upravljanju z občinskimi cestami.

Na kartah so lahko poleg javnih državnih in občinskih cest ter nekategoriziranih in gozdnih cest prikazane še različne geografske plasti, kot so občinske meje, meje krajevnih skupnosti, naselij, rastrske podlage (TTN5, TK25, DOF), vode, plastnice, itd.