Digitalna os občinskih javnih cest

Občinska cestna infrastruktura se vodi v atributivni prostorsko orientirani bazi podatkov, imenovani Banka cestnih podatkov. Na podlagi zakonskih obveznosti, ki občinam narekujejo vodenje Banke cestnih podatkov, in zaradi spoznanja, da postajajo računalniška orodja za vizualizacijo atributivnih ter analiziranje prostorskih podatkov (GIS) vse bolj dostopna upravljalcem, vam predlagamo vzpostavitev digitalne osi občinskih cest.

Sočasno izvajanju digitalizacije:

Digitalno os izdelamo na podlagi: