Beleženja registrskih tablic vozil

Zbiranje podatkov

Za potrebe prometnih študij in prometnih ureditev izvajamo terenska beleženja tablic vozil v časovnih intervalih in obdobjih, ki jih definira naročnik. Pri izboru časovnega obdobja je potrebno upoštevati vremenske razmere ter sezonska nihanja prometa. Praviloma izvajamo beleženje registrskih tablic v času, ko je ocenjeni dnevni promet na območju štetja prometa približno enak povprečnemu letnemu dnevnemu prometu, kar lahko ocenimo na podlagi avtomatskih števcev, ki obstajajo v bližini, ali pa z ekspertno oceno.

Izvedba beleženja tablic obsega tako organizacijo kot fizično izvedbo na terenu.

Po lokaciji ločimo beleženje registrskih označb:

Po časovnih intervalih ločimo

Pri beleženju upoštevamo naslednjo strukturo prometa: