Maximus modul: Zapore

Cestne zapore so dogodki, ki zaradi različnih posegov v cestno telo ali drugih izrednih dogodkov zahtevajo organizacijo in uvajanje posebnega prometnega režima ter urejeno administrativno evidenco. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pristojen občinski upravni organ za ceste. Poleg vodenja vseh spremljajočih informacij o zaporah so v modulu pripravljeni izpisi v obliki soglasij, dovoljenj in odločb.