Maximus modul: Prometna signalizacija

Program je namenjen urejenemu vodenju digitalnih atributivnih podatkov o prometni signalizaciji. Sestavljata ga baza, kamor se shranjujejo podatki, in program, s katerim uporabnik upravlja s podatki. Poleg vodenja podatkov o prometni signalizaciji vsebuje program tudi sistem za planiranje in naročanje vertikalne prometne signalizacije, t.j. prometnih znakov.


S programom upravljamo podatke o naslednjih elementih prometne signalizacije:

Elementi prometne signalizacije so elementi prostora, zato je baza prostorsko orientirana in pripravljena za vizualizacijo podatkov z Geografskim informacijskim sistemom.

Podatki o prometni signalizaciji so strukturirani in se vodijo v ločenih tabelah. Pripravljeni so pregledni izpisi posameznih elementov in izpisi v obliki naročila za izdelavo, postavitev ter odstranitev prometne signalizacije.

Prometna signalizacija se nahaja na ali ob občinskih cestah, zato se prostorska lokacija vodi preko evidenčne številke odseka občinske javne ceste in stacionaže. To omogoča povezavo z digitalno osjo občinskih cest in s tem prostorsko vizualizacijo prometne signalizacije.

Za terenski popis podatkov o prometni signalizaciji so izdelani popisni obrazci v skladu z vnosnimi maskami v programu.

Programski paket je dokumentiran s priročnikom za uporabnike, ki obsega:

  • programski del z navodili za uporabo programa in njegovih funkcij;