Maximus splošno

Maximus© je informacijski sistem za upravljanje gospodarske javne infrastrukture. Sestavljen je iz posameznih modulov, v katerega so vgrajene standardne in posebne funkcionalnosti za delo z relacijskimi bazami podatkov. Sestavljata ga uporabniški vmesnik in centralna baza podatkov.  je informacijski sistem za upravljanje gospodarske javne infrastrukture. Sestavljen je iz posameznih modulov, v katerega so vgrajene standardne in posebne funkcionalnosti za delo z relacijskimi bazami podatkov. Sestavljata ga uporabniški vmesnik in centralna baza podatkov. 

Uporabniški vmesnik obsega naslednje module:

Razvit je bil z namenom, da uporabnikom omogoča urejeno vodenje, enostavno pregledovanje in učinkovito analiziranje digitalnih podatkov. Vgrajen ima administrativni sistem, ki z določitvijo pravic uporabnikom omogoča upravljanje dostopa do podatkov v smislu kaj kdo vidi in kaj kdo dela.

Vodenje zgodovine podatkov preko datumov je namenjeno spremljanju življenjskega ciklusa posameznih elementov. Kadar se ti elementi nahajajo v prostoru, kot npr. prometna signalizacija, se prostorska lokacija vodi z Gauss-Krugerjevimi koordinatami ali pa z evidenčno številko odseka javne ceste in stacionaže, ki omogočata navezavo na digitalno os občinskih javnih cest. Tako so elementi postavljeni v digitalni prostor in grafično okolje geografskih informacijskih sistemov.