Maximus modul: Javne površine

Zbiranje in vodenje podatkov o javnih površinah omogoča evidenco javnih površin, med katere se običajno uvrščajo ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacisjke površine ipd. Modul je namenjen vnosu osnovnih podatkov o javnih površinah in  njihovi opremi, aktivnosti in parcelah. Ti podatki se lahko uporabijo za pripravo popisov del za redno vzdrževalna dela. Poseben poudarek je namenjen vodenju javnih zelenih površin s funkcionalnostjo »Delitev finančnih sredstev zelenih javnih površin po KS«.