Maximus modul: Javna razsvetljava

Program je namenjen urejenemu vodenju digitalnih atributivnih podatkov o posameznih elementih javne razsvetljave. Sestavljata ga baza, kamor se shranjujejo podatki, in program, s katerim uporabnik upravlja s podatki. Poleg vodenja podatkov o javni razsvetljavi vsebuje program tudi sistem za oceno in optimizacijo porabe električne energije.


S programom upravljamo podatke o naslednjih elementih javne razsvetljave:

Elementi javne razsvetljave so elementi prostora, zato je baza prostorsko orientirana in pripravljena tudi za vizualizacijo podatkov z Geografskim informacijskim sistemom.

Podatki o javni razsvetljavi so strukturirani in se vodijo v ločenih tabelah. Vzpostavljene so relacijske povezave med elementi, ki zagotavljajo enolično medsebojno pripadnost.

V primeru, da se javna razsvetljava nahaja ob občinski cesti, se prostorska lokacija vodi preko evidenčne številke odseka občinske javne ceste in stacionaže. To omogoča povezavo z digitalno osjo občinskih cest in s tem prostorsko vizualizacijo elementov javne razsvetljave. V nasprotnem primeru se prostorska lokacija vodi z Gauss-Krugerjevimi koordinatami, ki prav tako omogočajo vizualizacijo.

Poleg vodenja podatkov o javni razsvetljavi omogoča program tudi izračun skupne porabe električne energije ali porabo po posameznih vejah. Z urniki obratovanja in obratovalnimi časi, ki jih definiramo sami in so namenjeni izračunu porabe, pa lahko izvajamo različne simulacije, katerih namen je zmanjšati porabo električne energije.

Za terenski popis podatkov o javni razsvetljavi so izdelani popisni obrazci v skladu z vnosnimi maskami v programu.

Programski paket je dokumentiran s priročnikom za uporabnike, ki obsega: