Maximus modul: Gradbeni projekti

Vodenje gradbenih investicijskih projektov, vse od začetne priprave projektantskega popisa del, primerjave prejetih ponudbenih predračunov, vodenja vmesnih obračunov gradbenih del preko mesečnih situacij, vodenja aneksov in zahtevkov za dodatna ter več in manj dela, pa do priprave analiz podatkov, primerjave s plani in izdelave najrazličnejših poročil je področje, ki zahteva urejen in organiziran sistem vodenja.

Modul Gradbeni projekti tako omogoča upravljanje investicijskih projektov skozi različne faze vodenja posameznega projekta z vključevanjem vseh udeležencev, ki v procesu nastopajo, ter ponuja možnost vzpostavitve digitalne evidence projektov z vsemi pripadajočimi podatki.