Maximus modul: Banka cestnih podatkov - BCP

Banka cestnih podatkov (BCP) je zbirka standardiziranih podatkov o cestah in njihovih elementih. Namenjena je upravljavcu za evidenco in gospodarjenje s cestno infrastrukturo.

V programskem ogrodju Maximus™ predstavlja temeljno podatkovno zbirko, na katero se navezujejo vse ostale zbirke o cestni in komunalni infrastrukturi ter druge vsebine s področja upravljanja cest. Program je kompatibilen programskemu orodju, ki ga Direkcija RS za ceste zagotavlja občinam za vodenje, pripravo in posredovanje cestnih podatkov.

VC-2 obrazec je dodatno orodje v Banki cestnih podatkov. Grafični prikaz je mogoč, ker se prostorska lokacija elementov cestne infrastrukture vodi v BCP preko evidenčne številke odseka ter stacionaže elementa.

VC-2 obrazec je namenjen zbiranju podatkov o cestah na terenu z namenom kasnejšega vnosa podatkov v podatkovno bazo BCP ali izpisovanju obstoječih podatkov v BCP z namenom uporabe teh podatkov na terenu v naslednjih oblikah: