Osnovni podatki

Ime podjetja:
AXIS, Projektne IT rešitve in storitve, d.o.o.
Skrajšano ime podjetja:
AXIS, d.o.o.
Sedež podjetja:
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefonska številka:
+ 386 (0)1 620 46 51
Telefaks številka:
+ 386 (0)1 620 46 50
Internet strani:
E-mail:
Matična številka:
1782355000
ID št. za DDV:
SI68659962
podjetje je zavezanec za DDV po Zakonu o davku na dodano vrednost
Datum ustanovitve:
18.12.2002
Ustanovitveni kapital:
8.764,6 €
Transakcijski račun:
02036-0253365117 pri NLB d.d.