Zaposleni

Direktor podjetja
 
 
mag. Bojan Strah,
univ. dipl. inž. grad.
01 620 46 52
Vodji projektov
 
 
Ivan Rus,
univ. dipl. inž. grad.
01 620 46 53
031 396 530
Strokovni sodelavci
 
 
Primož Glavan,
dipl. inž. grad.
01 620 46 55
Damjan Antlej
01 620 46 55
031 616 455
Mirko Troha,
univ. dipl. inž. grad.
01 620 46 53
Marko Majerič,
mag. inž. grad.
01 620 46 55